We hebben voor u drie wandelingen en een fietstocht uitgestippeld, met een wegbeschrijving die eveneens de culturele en historische gegevens bevat. De folders staan gratis ter uwer beschikking elke zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur in de cafetaria

Tekstvak: Een tocht door de Kwade bossen en ideaal voor gezinnen met kleine kinderen, amper drie kilometer ver.  
Bij het begin van deze kwadenboswandeling bevindt u zich op het speelterrein Kwadenbos, dat reeds in november 1958 door het COO van Gent ter beschikking is gesteld van de Valkenpioniers Waarschoot. Deze jeugdgroep opgericht in 1956 wou voor hun leden een speel en kampeerterrein maken.
De huidige cafetaria ‘Kwadenbos’is het oorspronkelijke gebouw dat in 1959-60 is gebouwd ten behoeve van de jeugdgroep en tegelijk gebruikt werdt als vergaderplaats, toilet, bureel, wasplaats en bergruimte

Kwadenboswandeling  3 km

Tekstvak: Voor het ganse gezin en door de Bellebargiebossen, de Lembeekse bossen en de bossen van de watering.7 km met onderweg mogelijkheden om te pauzeren en iets te gebruiken.
Het speelterrein Kwadenbos ligt ten noorden van de gemeente Waarschoot aan de grens van de Bellebargiebossen aan de St Jansdreef.
Na een fikse wandeling komen wij met de legende van de Bevende Hazeleer in het achterhoofd langs het Meistraatje terug naar ons vertrekpunt.
We komen uit op het ‘Eindeken’ zoals dit stukje van de Oostmoer genoemd wordt in de volksmond. Het speelterrein ligt op de grens tussen Bellebargie en Oostmoer.

Gezinswandeling  7 km

Tekstvak: Via de Bevende hazelaar, het geboortebos, rivo torto en het kaartershuisje komt u in de Lembeekse bossen en daarna terug in de Bellebargiebossen.
Bij het begin van deze wandeling bevindt u zich op het speelterrein “Kwadenbos” welke reeds op het einde van de vijftiger jaren is ontgonnen of eigenlijk buitgemaakt is op de wilde bossen van de Oostmoer.  Het is echter onder de verzamelnaam “Bellebargiebossen” dat deze reeds voorkomen in het bosboek van 1639.  De naam kwam in de 16de eeuw voor als “Kwaad Bos” (5 gemeten groot).

Valkenpad  5 km

 Wandelen en fietsen Tekstvak: Gezond op pad: Is een organisatie van de vzw Kwadenbos 
 
Hoe kan u dit doen? De tocht is zodanig opgevat dat u hem zowel met 
de fiets of te voet kan doen, 

Je volgt de knooppunten 5—8 –58 enz en komt terug  via  knooppunt 78—11—5

Aankomst en einde: Is enkel voorzien op het speelterrein Kwadenbos Bellebargie 59. Waarschoot. 
Blad met plan en vermelding van de knooppunten kan je krijgen in de cafetaria op zat en zond 14-19u

Fietstocht 28  km

logo kinderen (2)