Reservatieformulier Feestzaal Kwadenbos

Bellebargie 59 b Lievegem 9950.

Naam en voornaam :                                                                                    

Gsm nummer :

Volledig adres: 

Mail adres;

 

wenst de FEESTZAAL KWADENBOS te reserveren

 op  datum van                              welke reden :

 Bevestigt hierbij na het lezen ervan, op de hoogte te zijn van het huishoudelijk reglement en dit aan de aanwezigen ter plaatse bekend te maken - Dit Huishoudelijk reglement goedgekeurd door de Algemene vergadering van de vzw Kwadenbos, in voege vanaf 27 oktober 2019, dat bepaald dat de polyvalente zaal ‘Feestzaal Kwadenbos’ alleen ter beschikking gesteld wordt voor groepsactiviteiten en familiefeestjes en een fuif onder gelijk welke vorm niet is toegelaten. 

De ondergetekende verklaart:

Dit reservatieformulier getekend te hebben en +21jaar te zijn.

Een waarborg te betalen van 250 op nr BE46 0000 1589 2236.

Voor het gebruik van de polyvalente zaal de som van 175 te betalen.

Alle dranken te verbruiken die aanwezig zijn in de polyvalente zaal.

De meubelen van de polyvalente zaal niet buiten op het terras te gebruiken. 

              Ondergetekende verklaart op de hoogte te zijn dat:

Dat de waarborg dient betaald te worden binnen de maand na reservatiedatum.

Uw waarborg terug betaald wordt bij het afgeven van de sleutel en na betaling van de onkosten.

Het maken van muziek alleen toegestaan is in de polyvalente zaal en dit op eigen risico. (Sabam)

Dat er buiten onder geen enkele voorwaarde muziek of versiering mag gebruikt worden.

Het speelterrein niet kan gebruikt wordt als parkeerplaats, uitzondering voor traiteurdiensten.

Elke gebruiker zijn eigen afval (papier, glas, plastiek, enz) terug meeneemt.

Er  algemeen brand en rookverbod is op het speelterrein en parking, ook geen fakkels of kaarsen

Er een rookverbod is in de feestzaal, ook voor vuurwerk, bommetjes en conffeti shooters.

Men onder geen enkele voorwaarde mag blijven slapen zowel in het gebouw als de buitenruimten.

De speeltuigen op eigen risico toegelaten zijn voor kinderen tot 11 jaar en enkel onder begeleiding

Dat er een welbepaalde ruimte op het speelterrein voorbehouden is als voetbalpleintje.

Dat er vergoeding gevraagd wordt voor  electriciteit voor derden (traiteur, disco, springkasteel)

Er voldoende tuinmeubelen beschikbaar om te gebruiken op het voorbehouden buitenterras.

              Ondergetekende verbindt zich ertoe :

De weide ernaast alleen te gebruiken als parking na akkoord van de afgevaardigde bestuurder.

De veiligheidszone aan de uitrit/inrit te respecteren van de parking

De nooduitgang naar de parking niet te gebruiken en de doorgang  van de parking vrij te houden.

De hoofdingang/oprit van het speelterrein Kwadenbos vrij te houden.

De nooduitgangen niet te belemmeren en de veiligheidszone aan de ingang te respecteren

De toiletten die duidelijk zijn aangegeven te laten gebruiken door de aanwezigen.

Geen brandbare versiering van plastiek en papier aanbrengt, en alleen duimspijkers te gebruiken

Dat er op geen enkel moment dieren aanwezig zullen zijn in de feestzaal.

De zaal op te kuisen of een vergoeding voor reiniging te betalen van 50 bij afhalen v/d sleutel.

Alle glazen en porselein proper en droog achter te laten op hun oorspronkelijke plaats.

Vooraf afspraken te maken met de afgevaardigde bestuurder over gebruik van de polyvalente zaal.

Dat er afspraken gemaakt worden voor het organiseren van BBQ en andere eetfestijnen.

Bij afhalen van de sleutel een vergoeding van 175 betalen voor gebruik van de polyvalente zaal.

Binnen drie dagen na het gebruik van de zaal de onkosten te betalen, en de sleutel terugbrengen.

De zaal ter beschikking te hebben vanaf smorgens 8 uur tot 2 uur de volgende dag.

Alle lichten te doven op het einde van het gebruik van de feestzaal

Alle elektrische toestellen en verwarming af te leggen na het gebruik van de feestzaal.

 

Opmerkingen:  De gebruiker verklaart zich te houden aan alle wettelijke bepalingen die voorvloeien uit de wetgeving, politiereglement, milieuvergunning en beslissingen van de brandweer.

De gebruiker is steeds persoonlijk en hoofdelijk verantwoordelijk voor het doel en de manier waarop men de infrastructuur gebruikt  maar ook voor de activiteiten die er plaatsvinden. 

De gebruiker stelt zich in regel met alle voorschriften en verplichtingen dewelke horen bij het organiseren van de activiteit (bv. Sabam, billijke vergoeding). De gebruiker is gehouden tot het betalen van alle mogelijke taksen, belastingen, auteursrechten, die het gevolg zijn van de activiteiten die in de lokalen of hun onmiddellijke omgeving doorgaan en waarvan hij organisator is.

Het is verboden om alcoholische dranken te schenken aan personen jonger dan 16jaar.

Bij gebeurlijke ongevallen kan de vzw Kwadenbos nooit aansprakelijk worden gesteld. De gebruiker dient zelf een verzekering af te sluiten voor zichzelf, de leden van zijn vereniging en de bezoekers voor wat betreft de burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen en schade aan derden.

 

     Gelieve uw naam te vermelden                  uw handtekening                          en datum